Coal Drops Yard

As the name suggests, the yard was originally built to receive the trains carrying coal mined in England’s northeast. Now this Victorian brick arches are hosts of many stores, cafes and restaurants.

Today the first place I visited was the Visitor Centre where both of our tours started.

First one was the Architecture tour where one of the people involved explained all challenges and plans regarding to the birth of this iconic centre. It was interesting and fun.

The second tour was Heritage one with this energetic lovely lady whose name I forgot. Her profession is in archaeology but she had great skills and personality to be a tourist guide.

At the end of the tour we got free coffee 🙂 Free tour and coffee, what else can one want.

Ammm… food 😀

There are three restaurants for now in the shopping area. Two restaurants with Spanish food were full and waiting time was 40 minutes. The third one was a lovely European bar/restaurant Vermuteria which closed at 13. Bloddy lazy Europeans 😀 That was a little odd but who am I to judge about the odd things.

The “ASK me” lady recommended the Lighterman and we went there. I wouldn’t recommend it at all. Greasy fish and chips, and burger wasn’t good at all. Hygiene 0. Dirty tables, cutlery, plates. The only good thing was the canal beside it and a great customer service. That’s it.

And then we found Canopy market.

Vibrant market with street food stalls. I regretted going to Lighterman even more when I saw all delicious food served here. I am not sure about the hygiene but there were no plates involved 😉 And Churros were well.. you can see by my face here.

There are also loads of restaurants around King’s Cross & St Pancras station and Granary square.

After that we went to see the Gasholder park which was amazing. Circle of pleasant day was complete here.

I love the idea how in England people preserve the old historic parts of things and they just add the new practical and modern ones.

 

For example this Gasholders residential apartments.

20181103_145044.jpg

The canal changes its water around them, grass is also new and growing every day, but their body and scale of their frames are there standing still to bodyguard the new life form inside them.

Slovensko

20181103_143842.jpg

Kot že ime pove, je bilo “dvorišče” zgrajeno za sprejem premogovniških vlakov iz severovzhodne Anglije. Sedaj ti viktorijanski opečnati loki gostijo veliko trgovin, kavarn in restavracij.

Danes sem začela z obiskom Centra za obiskovalce, kjer sta se oba moja ogleda začela.

20181103_110629.jpg

Prvi je bil arhitekturni ogled, ki ga je vodil eden izmed sodelujočih na projektu, ki je razložil vse načrte in izzive povezane s tem projektom. Bilo je zelo zanimivo in zabavno.

20181103_122718.jpg

Drugi ogled je bil zgodovinski s to čudovito osebo, katere ime sem na žalost pozabila. Po poklicu arheologinja, vendar z izjemnimi sposobnostmi in osebnostjo za turistično vodičko.

Na koncu vodenja smo dobili tudi zastonj kavo. Zastonj vodenje in kava, kaj več si lahko še človek zaželi.

Ammmm… hrano?

20181103_120138.jpg

Zaenkrat so tri restavracije v trgovskem centru. Dve s špansko hrano, ki sta bili polni in čakalni čas je bil 40 minut, in tretja, prijeten evropski bar-restavracija, ki so jo zaprli že ob enih. Prekleti leni Еvropejci. Sicer malo čudno, ampak kdo sem, da sodim o tem.

Gospa za informacije, oziroma “vprašaj me”, je svetovala restavracijo Lighterman in tja smo tudi šli. Je ne priporočam. Premastna riba in pomfri, pa tudi burger ni bil nič posebnega. Higijena 0. Umazane mize, pribor, krožniki. Edina dobra stvar je bil kanal zraven in odlična postrežba. To je nekako tudi vse.

In potem smo našli Canopy market.

20181103_145936.jpg

Živahna tržnica s stojnicami s hrano. Še bolj sem obžalovala, da sem šla v Lighterman, ko sem videla kakšna je ponudba hrane tu. Glede higiene nisem prepričana, ampak vsaj ni bilo nobenih krožnikov. In Churosi so bili… saj lahko vidite na sliki.

20181103_150723.jpg

Še veliko restavracij je zraven postaj King’s Cross in St Pancras in Granary square.

Po tem smo šli pogledat še Gasholder park, ki je bil čudovit. Krog čudovitega dne je bil sklenjen.

20181103_144739.jpg20181103_144657.jpg

Zelo mi je všeč kako v Angliji ljudje ohranijo stare zgodovinske dele in samo dodajo nove, praktične in moderne.

Kot na primer ti stanovanski apartmaji.

20181103_145044.jpg

Kanal menja vodo okoli njih, okoli njih vsak dan raste nova trava, samo njihova zgradba in velikost njihovih okvirjev stoji strumno, da bi zaščitila novo življenje, ki se nahaja znotraj.

Македонски

20181103_143842.jpg

Како што и самото име кажува, „дворот„ е изграден за да ги пречекува возовите со јаглен од северноисточниот дел на Англија. Денес во тие викторијански арки од тули се вдомени многу продавници, кафулиња и ресторани.

Денот го започнав со посетата на Центарот за посетители, од каде што започнаа двете мои тури.

20181103_110629.jpg

Првата беше архитектурна, која што ја водеше еден од учесниците на проектот, кој ни ги објасни сите планови и предизвици поврзани со самиот проект. Беше интересно и забавно.

20181103_122718.jpg

Другата тура беше историска која ја водеше една прекрасна личност на која што за жал и го заборавив името. По професија археолог, меѓутоа со извонредни способности и карактер за туристички водич.

На крајот добивме и бесплатно кафе. Бесплатна тура и кафе, што повеќе човек да посака.

Амммм… храна?

20181103_120138.jpg

Сега за сега во трговскиот центар има само три ресторани. Два со шпанска храна, кои беа полни и се чекаше 40 минути и третиот бар/ресторан, кој што затвори уште во еден. Проклети мрзливи Eвропејци. Малку необично, ама која сум јас да судам.

Госпоѓата за информации односно „прашај ме„ ни го препорача ресторанот Lighterman. Јас не го препорачувам. Рибата и помфритот беа премногу мрсни, а и хамбургерот не беше ништо посебно. Хигиена 0. Валкани маси, прибор за јадење, чинии. Единствената добра работа беше каналот покрај него и одличната услуга. Тоа беше се.

Потоа го најдовме Canopy market.

20181103_145936.jpg

Енергично пазарче со тезги со храна. Кога видов каква храна се нуди на тезгите, уште повеќе ми беше жал, дека бевме во Lighterman. Околу хигиената не сум сигурна, затоа што немаше чинии. Ама Чуросите беа… можете да видите на сликата.

20181103_150723.jpg

Уште повеќе ресторани има на King’s Cross и St Pancras и Granary square.

Потоа отидовме да го погледнеме и Gasholder park, кој што беше прекрасен. Со тоа се затвори кругот на прекрасниот ден.

20181103_144739.jpg20181103_144657.jpg

Многу ми се допаѓа како во Англија ги задржуваат старите историски делови на нештата, а модерните и практичните само им се додаваат.

Како на пример овие станбени апартмани.

20181103_145044.jpg

Каналот ја менува водата околу нив, и околу нив секој ден расте нова трева, само нивната конструкција и големината на рамките стојат исправено, за да го заштитат животот кој се наоѓа во внатрешноста.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s